Documente propuse spre dezbatere publică


Anunt public privind dezbaterea publica SC DOGRIK TRANS SRL


Anunt public 8690 din 23.06.2021

Proces-verbal 8691 din 23.06.2021

Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului proiectului de steag al Orasului Bumbesti-Jiu


Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent - ACTUALIZAT

PUG Bumbesti-Jiu Memoriu

PUG Bumbesti-Jiu RLU

Aviz de incepere a lucrarii

Aviz Transgaz

Aviz de principiu

U 1_INCADRARE IN TERITORIU_BUMBESTI JIU

U 2_ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE_PUG BUMBESTI JIU

U 3 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_UAT

U 3.1 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_BUMBESTI

U 3.2 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_CURTISOARA

U 3.3 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_TETILA_LAZARESTI

U 3.4 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_PLESA

U 3.5 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_MERI_LAINICI

U 3.6 _PUG BUMBESTI JIU_REGLEMENTARI_TRUPURI_TRUP 8

U 4 a_PUG BUMBESTI JIU_EDILITARE_APA_UAEac

U 4 b_PUG BUMBESTI JIU_EDILITARE_CANAL_UAEac

U 4 c_PUG BUMBESTI JIU_EDILITARE_Eg_GAZE

U 5 _BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_UAT

U 5.1 _PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_BUMBESTI

U 5.2_PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_CURTISOARA

U 5.3_PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_TETILA_LAZARESTI

U 5.4_PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_PLESA

U 5.5_PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_MERI_LAINICI

U 5.6_PUG BUMBESTI JIU_REGIM JURIDIC_TRUPURI_TRUP8

U 6_PUG BUMBESTI JIU_PERMISIVITATI SI RESTRICTII CONSTRUIRE

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent


Anunț public privind dezbaterea publică - noiembrie 2020