Programe și strategii


Investiții

Dezvoltare Urbană

Proiecte și programe

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Bumbești-Jiu

Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Orașului Bumbești-Jiu


 Proiecte și programe în curs de execuție

Reabilitare strada Bumbesti si strada Gheorghe Tatarascu in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti Jiu

Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj

Reabilitare cămin cultural Curtișoara

Reabilitare sediu Primărie inclusiv rețele utilități și dotări, orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj