Comisiile de specialitate


Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism:

Ciuclea Petre - președinte, Pătrășcoiu Gheorghe-Lucian - secretar, Dogaru Ștefan - membru, Dădălău Dumitru - membru, Borcan Cristian Claudiu - membru, 

Comisia pentru activitati de administratie publica, apararea ordinii si linistii publice, juridice, disciplina si aparerea drepturilor cetatenilor:

Cîrlea Dafin - presedinte, Gătej Loredana-Camelia - secretar, Boar George-Daniel - membru, Piscanu Claudiu Florian - membru, Borcan Marius - membru

Comisia pentru activitati de invatamant, sanatate si familie, activitati socio-culturalr, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret și sport:

Păunescu Cristian - presedinte, Lupulescu Dănuț - secretar, Boghean Liviu Marcel - membru, Dănășel Gheorghe Constantin - membru, Damenoiu Andreea-Denisa - membru