Comisiile de specialitate


Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire cominala, protectia mediului si turism:

Ciuclea Petre - președinte, Ștorîc Dumitru - secretar, Danciu Ion - membru, Gătej Bogdan Andrei - membru, Dogaru Ștefan - membru, Firizoiu Ion - mebru, Cârlea Constantin - membru

Comisia pentru activitati de administratie publica, apararea ordinii si linistii publice, juridice, disciplina si aparerea drepturilor cetatenilor:

Cîrlea Dafin - presedinte, Piscanu Claudiu Florian - secretar, Dădălău Dumitru - membru, Medrega Nicolae - membru, Borcan Cristian Claudiu - membru

Comisia pentru activitati de invatamant, sanatate si familie, activitati socio-culturalr, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului, tineret și sport:

Luben Aurelia - presedinte, Păunescu Cristian - secretar, Vulpescu Elisaveta - membru, Dănășel Gheorghe Constantin - membru, Popescu Eftemie - membru