Documente propuse spre dezbatere publică


Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2022


Anunț public - procedura de actualizare prin revizuire a PUG și RLU aferent Orașului Bumbești-Jiu

PUG_BUMBESTI JIU_MEMORIU_REVIZIA_octombrie 2021


Anunt public privind dezbaterea publica SC CARBOBRIC 2015 SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC AXATRUCK SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC NASKY SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC DOGRIK TRANS SRL


Anunt public 8690 din 23.06.2021

Proces-verbal 8691 din 23.06.2021

Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului proiectului de steag al Orasului Bumbesti-Jiu


Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent - ACTUALIZAT

PUG Bumbesti-Jiu Memoriu

PUG Bumbesti-Jiu RLU

Aviz de incepere a lucrarii

Aviz Transgaz

Aviz de principiu

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent


Anunț public privind dezbaterea publică - noiembrie 2020