Documente propuse spre dezbatere publică


Anunț public nr.8164 din 18.06.2024


Anunț public nr.7635 din 03.06.2024


Anunt public II nr.280 din 10.01.2024


Anunț public II nr.15528 din 11.12.2023


Anunț nr. 15296 din 06.12.2023

Proiect de hotărâre - Pentru aprobarea regulamentului privind conditiile in care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Orașului Bumbești-Jiu


Anunț public nr.15074 din 29.11.2023


Anunț nr.13089 din 20.10.2023

Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul Orașului Bumbești-Jiu, pentru anul fiscal 2024


Anunț nr.13088 din 20.10.2023

Proiect de Hotărâre privind aprobarea programului de funcționare al agenților economici care desfășoara activități comerciale și de alimentație publică, situați pe raza Orașului Bumbești-Jiu


Anunț public nr.12816 din 16.10.2023


Anunț public nr.12813 din 16.10.2023


Proces-verbal nr.12578 din 10.10.2023

Strategia de Dezvoltare lntegrată Urbană a Orașului Bumbești-Jiu 2023-2033


Anunț public nr.12305 din 04.10.2023


Anunț public nr.12099 din 29.09.2023


Proiect de hotărâre - Pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE la nivelul Orașului Bumbești-Jiu


Anunț public nr.11049 din 06.09.2023


Anunț public nr.10587 din 28.08.2023


Anunț public nr.10363 din 23.08.2023


Anunț nr.10147 din 18.08.2023

Proiect de hotărâre - Pentru aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă a unui spațiu în suprafață de 12 mp, situat la demisolul Primăriei Orașului Bumbești-Jiu, Str. Parângului, nr.101


Anunț nr.9945 din 11.08.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale și de necesitate din Orașul Bumbești-Jiu


Anunț public nr.9262 din 26.07.2023


Anunț public nr.9089 din 21.07.2023


Anunț public nr.8776 din 17.07.2023


Anunț nr.8765 din 14.07.2023

Proiect de hotărâre privind înființarea societății PUBLIC TRANSPORT SERV S.R.L


Anunț nr.8570 din 12.07.2023

Proiect de Hotărâre privind delegarea prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpan din Orașul Bumbești – Jiu, a Regulamentului de organizare și funcționare, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini precum și a modelului Contractului de delegare a gestiunii serviciului prin concesiune


Anunt nr.7956 din 29.06.2023

Proces-Verbal nr.7957 din 29.06.2023

Proiect de hotarare pentru aprobarea scoaterii la licitatie publica a imobilului situat in Orasul Bumbest-Jiu, Str.Parangului, nr.25, sc.1, ap.3, et. parter, judetul Gorj


Anunț public nr.7577 din 20.06.2023


Anunț public nr.6003 din 15.05.2023


Anunț public nr.4691 din 12.04.2023


Proces-verbal nr.2950 din 09.03.2023

Anunț nr. 2951 din 09.03.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024


Anunț public nr.2595 din 02.03.2023


Proces-verbal nr. 2203 din 23.02.2023

Anunț public nr. 2204 din 23.02.2023


Anunț public nr.1879 din 16.02.2023


Anunț public nr.1834 din 15.02.2023


Anunț public nr.1380 din 03.02.2023


Anunț public nr.1044 din 26.01.2023


Proces-verbal nr.452 din 12.01.2023

Anunț nr.453 din 12.01.2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Orașul Bumbești-Jiu pe anul 2023


Anunț public nr.1 din 03.01.2023


Anunț public nr.15943 din 20.12.2022


Proces verbal de afisare nr.15749 din 15.12.2022 - rectificat

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2023


Anunt public nr.14845 din 22.11.2022


Anunț public nr.14526 din 15.11.2022


Proiect de hotarare privind aprobarea ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu, a Caietului de sarcini si a modelului de Contract de delegare

ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu

Caiet de sarcini

Model contract de delegare


Anunt public si proces-verbal - Încheiere procedura de actualizare prin revizuire a Planului Urbanistic General si RLU aferent


PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Planului Urbanistic General PUG al Orasului Bumbesti-Jiu si al localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism RLU aferent, actualizat prin revizuire


Anunț public

PUG_BUMBESTI JIU_MEMORIU_REVIZIE NOIEMBRIE 2021

PUG_BUMBESTI_JIU_RLU_REVIZIE NOIEMBRIE 2021


Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2022


Anunț public - procedura de actualizare prin revizuire a PUG și RLU aferent Orașului Bumbești-Jiu

PUG_BUMBESTI JIU_MEMORIU_REVIZIA_octombrie 2021


Anunt public privind dezbaterea publica SC CARBOBRIC 2015 SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC AXATRUCK SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC NASKY SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC DOGRIK TRANS SRL


Anunt public 8690 din 23.06.2021

Proces-verbal 8691 din 23.06.2021

Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului proiectului de steag al Orasului Bumbesti-Jiu


Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent - ACTUALIZAT

PUG Bumbesti-Jiu Memoriu

PUG Bumbesti-Jiu RLU

Aviz de incepere a lucrarii

Aviz Transgaz

Aviz de principiu

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent


Anunț public privind dezbaterea publică - noiembrie 2020