Proiecte și programe în curs de execuție I
I
I
I


Reabilitare strada Bumbesti si strada Gheorghe Tatarascu in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti Jiu


Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj