Formulare tipizate


Registrul agricol

Anexa 1A-Cerere pentru afisare oferta vanzare teren-Persoane Fizice

Anexa 1B-Oferta vanzare teren-Persoane Fizice

Cerere adeverinta casa-teren

Cerere atestat producator

Cerere carnete comercializare

Cerere marcare arbori in afara fondului forestier (cei care nu detin TP)

Cerere pentru adeverinta bunuri mobile si imobile

Cerere pentru eliberare C

Cerere prelungire contract inchiriere locuinta

Cerere teren agricol

Declaratie pentru completarea registrelor agricole

MODEL-Contract-de-arenda

 

 Impozite și taxe locale

Cerere prelungire contract locatiune parcari

Model 2016 ITL - 002 Declaratie-cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ-1

Model 2016 ITL - 003 Declar Teren-PF-1

Model 2016 ITL - 004 Declar Teren-PJ-1

Model 2016 ITL - 005 Decl-auto -PF-PJ-1

Model 2016 ITL - 006 Decl-auto-Peste 12 Tone -PF-PJ-1

Model 2016 ITL - 007 Decl-barci -PF-PJ-1

Model 2016 ITL - 010 Cerere-Certif-PF-1

Model 2016 ITL - 012 Cerere Certificat-PJ

Model 2016 ITL - 014 Declar Deciz Reclama Publ

Model 2016 ITL - 016 Declarație pentru scoatere din evidența a mijloacelor de transport

Model 2016 ITL - 017 Decont impozit pe spectacole

Model 2016 ITL - 018 Notă de plată

Model 2022 ITL - 077 si 078 - Redevența minieră - Declarație și borderou

Urbanism

Acte necesare eliberarii autorizatiei de construire-desfiintare

Acte necesare eliberarii certificatului de urbanism

Cerere certificat de atestare a edificarii constructiilor

Cerere certificat de nomenclatura stradala si adresa

Cerere pentru emiterea Autorizaţiei de Construire-Desfiinţare

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere prelungire Autorizatie de Construire-Desfiintare

Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism

 

Asistență socială

Cerere alocatie de stat

Cerere modificare beneficii sociale

Cerere tip beneficii sociale

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Documente necesare la AJOFM-Gorj pentru ajutorul social

Lista bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului social