Achiziții publice


Invitație depunere ofertă de preț + Formulare + Model contract conform Anunț publicitar nr.ADV1409096 postat în SEAP


Tema de proiectare + Model Contract + Formulare aferente Anuntului publicitar nr. ADV1223068 postat in SEAP


Centralizatorul contractelor de achiziții publice cu valoare de peste 5000 de euro - 2021


Programul anual al achizițiilor publice - 2021

Programul anual al achizițiilor publice - 2020

Programul anual al achizițiilor publice - 2019