Proiecte și programe în curs de execuție


1.Reabilitare strada Bumbesti si strada Gheorghe Tatarascu, in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti Jiu

A fost depusa o cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 ce ca obiectiv „Reabilitare strada Bumbesti si strada Gheorghe Tatarascu in vederea imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti Jiu”. Aceasta cerere se afla deja in perioada de precontractare. Prin acest proiect UAT Oras Bumbesti Jiu isi propune reabilitarea celor 2 strazi, precum si a podurilor si a podetelor, amenajarea trotuarelor in zonele in care latimea strazii o permite, realizarea rigolelor pentru colectarea si deversarea in emisari a apelor pluviale.Vor fi achizitionate 3 autobuze electrice si va fi amenajat un punct de incarcare si stationare.

Download: Proiect

2.Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu

La inceputul lunii aprilie UAT Oras Bumbesti Jiu a semnat un contract de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 13.1 pentru proiectul „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu”. In cadrul acestui proiect sunt cuprinse nu mai putin de 6 obiective ce vizeaza atat infrastructura scolara cat si infrastructura rutiera. Vor fi realizate lucrari de reabilitare termica la Scoala Gimnaziala nr. 1 Bumbesti Jiu si vor fi achizitionare dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii didactice in mod corespunzator. De asemenea a fost efectuata o sistematizare pe verticala a zonei pietonale din centrul comercial. In cadrul acestui proiect au fost cuprinse si 3 obiective de investitii care au fost deja realizate si a caror valoare a fost recuperata din fonduri europene, respectiv Modernizare DV 15, Reabilitare DV 26 Marmura, precum si Reabilitare strada Gheorghe Dumitrescu Bumbesti si Modernizare Aleea Bradului.

Download: Proiect

3.Reabilitarea termica Scoala Gimnaziala nr. 1 Bumbesti Jiu :

Se are in vedere desfacerea tencuielilor compromise la pereti si refacerea in totalitate a finisajelor acestora:

- tinand cont de consumurile majore privind incalzirea cladirii, se doreste anveloparea cladirilor cu polistiren expandat/extrudat, montarea unui strat de vata minerala sau de polistiren expandat in podul cladirilor, inclusiv scandura pentru protectia acestuia, respectiv refacerea hidroizolatiei si izolarea termica a terasei corpului de cladire C3 – Sala de Sport - , reparatii si masuri de interventie privind instalatiile interioare (instalatii electrice), etc.

- la realizarea anveloparii cladirilor se va tine cont de un sistem placare la baza peretilor pentru o rezistenta mai mare la socurile mecanice.

- revizuirea/inlocuirea sistemului pluvial;

- amenajarea cale de acces, grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

- amenajarea cu trotuare a cladirilor.

 4.Construire bloc de Locuinte pentru tineri destinate inchirierii

In data de 16.03.2018 UAT Oras Bumbesti Jiu a incheiat un contract cu Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii unui bloc de locuinte destinate inchirierii. Constructia blocului va fi realizata de catre Agentia Nationala pentru Locauinte. Conform prevederilor contractulale UAT Oras Bumbesti Jiu are obligatia sa asigure de la bugetul local sursele necesare pentru executia utilitatilor aferente constructiei (apa, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi) in interiorul perimetrului destinat locuintelor, pana la receptia la terminarea lucrarilor de constructii montaj

5.Lucrari de reabilitare Gradinita cu program prelungit si sistematizare incinta

Arhitectura interioara a fost degradata din cauza infiltratiilor de apa prin terasa, pardoselile nu mai corespundeau fiind degradate, in grupurile sociale parte din faianta era cazuta de pe pereti. Instalatiile electrice interioare necesita a fi schimbate cu conductori din cupru. Instalatiile de incalzire formate din corpuri de incalzire din fonta si teava din otel sunt deteriorate si nu mai functioneaza la capacitate. Instalatia hidrotehnica la grupurile sociale la fel este deteriorata in proportie de 65-70% si necesita a fi inlocuita in totalitate. Structura de rezistenta s-a comportat bine in perioada de timp exploatata, nu prezinta degradari care sa impuna luarea de masuri de consolidare. Inchiderile cu tamplarie, (usi din lemn), nu mai asigura etanseitatea si siguranta in exploatare, risipind o mare cantitate de energie pe timp friguros, fapt pentru care este necesar a se executa inchideri etanse cu tamplarie din aluminium (usi din aluminium).

Terasa hidroizolanta era distrusa in proportie de 60%, producandu-se infiltratii de apa prin ea in cladire. Astfel s-a impus realizarea unui obiectiv de investitii constand in “Reabilitare Gradinita cu Program Prelungit ( arhitectura interioare si exterioare, instalatii interioare - electrice, termice, hidrotehnice)”. Proiectul este finantat partial in cadrul programului national de dezvoltare locala.

 Proiecte și programe finalizate


 

1.Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, căi de acces şi parcări, precum şi realizarea de noi parcări în centrul civic şi zona C-uri;

Avand in vedere ca strazile, aleile pietonale si aleile de intrare in blocuri din centrul civic al orasului sunt foarte aglomerate ca urmare a numarului mare de autoturisme si autovehicule de tonaj diferit, care circula zilnic pe aceste strazi, circulatia pietonala este aglomerata si ca urmare trebuie creat un alt confort pentru circulatia pe trotuare si pe strazi.

In acest scop, pentru descongestionarea circulatiei rutiere si pietonale in centrul orasului, este necesar sa se amenajeze noi spatii de parcare pentru autoturisme.

Deasemenea prin realizarea reabilitarii si modernizarii acestor strazi si alei se urmareste imbunatatirea conditiilor de siguranta si confort in circulatie a mijloacelor de transport si a pietonilor.

Totodata tinand cont de volumul mare al acestor lucrari, ele trebuind sa se desfasoare pe parcursul mai multor ani, este necesar alocarea acestei sume pentru acest an si alocarea sumelor necesare finalizarii proiectului in bugetul anului viitor.

2.Reabilitare, construire, extindere, campus scolar Colegiul Mihai Viteazul

 Proiectul a beneficiat de finantare in cadrul Programului Operational Regional. Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotărilor existente în cadrul Colegiului Mihai Viteazul şi crearea structurilor de cazare pentru elevi.
Astfel, proiectul a urmărit realizare Campusului şcolar al Colegiului Mihai Viteazul prin reabilitarea clădirilor deja existente şi prin construirea unui cămin internat cu o capacitate de cazare de 50 de locuri pentru elevi, precum şi cazare pentru profesori si prin dotarea cu materialele didactice necesare pentru desfasurarea activitatilor educationale in conditii optime. Beneficiarii investiţiei sunt, în primul rând, elevii Colegiului Mihai Viteazul, care au posibilitatea să studieze într-un cadru modern, adecvat pentru fructificarea la maxim a capacităţilor lor intelectuale. De asemenea, profesorii pot să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru educaţional adecvat, fapt ce se va concretiza în îmbunătăţirea calităţii actului de educaţie şi pregătire profesională. Principalii beneficiari ai investiţiei sunt, însă, elevii care locuiesc în localitătile rurale învecinate oraşului Bumbeşti-Jiu şi care, pentru a putea beneficia de pregătirea şi educaţia necesare erau nevoiţi să facă zilnic naveta.

3.Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Bumbesti Jiu;

In cadrul Programului Operational Regional,Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, a fost obtinuta o finantare pentru Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Bumbesti Jiu

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului Spitalului Oraşenesc Bumbeşti Jiu;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite in cadrul ambulatoriului.
- Creşterea gradului de confort al pacienţilor atât in perioadele caniculare, cat si in cazul unor temperaturi exterioare scăzute.

In urma implementarii acestui proiect au fost achizitionate un numar de 37 echipamente medicale din care mentionam : Mamograf, Electroencefalograf, Ecograf 4D, Aparat radiologie, Osteodensitometru, Trusa Videoendoscopie, Histeroscop, Videocolposcop, Aparat terapie combinata, Baie cu dus subacval, Aparat Magnetoterapie, Aparat tterapie Shockwave, etc.

4.Reabilitare Club Muncitoresc in orasul Bumbesti Jiu

 Proiectul finantat si implementat de Compania Nationala de Investitii a avut drept scop reabilitarea casei de cultura Ghe Tatarascu.

 5.Centru de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc

Pentru realizarea centrului de zi pentru copiii aflati in situatii de risc a fost obtinuta o finantare in cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”. Proiectul urmăreşte în general dezvoltarea unor reţele de servicii comunitare în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Totodată acest centru va contribui la obţinerea unor rezultate concrete în:
- reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor;
- creşterea capacităţii parentale;
- îmbunătăţirea îngrijirii copilului în familie;
- adoptarea de măsuri preventive pentru a se evita separarea copilului de familia sa în viitor;
- reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora;
- întărirea legăturii cu familia naturală şi / sau lărgită;
- consiliere socială şi psihologică;
- constituirea unui grup de sprijin pentru copiii în risc de abandon;
- activităţi de socializarea sau asociere cu alte grupuri de suport.
Prin acordarea de sprijin acestor copii, se încearcă eliminarea riscului de abandon şcolar datorită situaţiei materiale precare şi stimularea dezvoltării abilităţilor acestor copii pentru creşterea şanselor de integrare completă şi stabilă în societate.

6.Prepararea apei calde menajere prin valorificarea RER cu sisteme ce utilizeaza energie solara la Spitalul Orasenesc Bumbesti Jiu, judetul Gorj
Acest proiect a fost implementat cu ajutorul unei sponsorizari obtinute de la Rompetrol si cu fonduri de la bugetul local.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- montarea panourilor solare, execuţia întregii instalaţii cu panouri solare şi montajul utilajelor aferente necesare funcţionării sistemului în bune condiţii;
- optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie termică;
- creşterea securităţii furnizării şi reducerea gradului de poluare cauzată de sistemul clasic de producere a apei calde menajere, precum şi sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile.

7.Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Gorj
In cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, SC Aparegio SA a beneficiat de asistenta financiara in valoare de 311.029.194 lei (fara TVA) pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Gorj”. S-au efectuat lucrari de reabilitare a surselor deapa, a retelelor de distributie apa potabila si ape uzate si s-a construit o statie de epurare.