Dezvoltare urbană


 

Introducere:

Strategia de dezvoltare locala vizeaza cresterea capacitatii de planificare si parteneriat , intarind astfel capacitatea de absortie a fondurilor europene la nivelul judetului, printr-o abordare inovativa cu obtinerea urmatoarelor rezultate:

-identificarea si promovarea intereselor reale ale comunitatii

-promovarea dialogului social si imbunatatirea comunicarii intre toti actorii dezvoltarii de la nivelul comunitatii si judetului

-implicarea activa a actorilor de la nivel local in procesul decizional legat de viitorul dezvoltarii comunitatii si in initierea de proiecte

-corelarea initiativelor si strategiei cu cele de la nivel judetean si regional si stimularea initiativelor de parteneriat la nivelul localitatii (administratie publica, sector privat si neguvernamental), si la nivelul teritoriului (parteneriate cu alte localitati din judet)

-asumarea responsabilitatilor si consolidarea relatiilor de colaborare intre actorii de la nivel local in vederea cresterii sanselor de accesare de fonduri europene.

 Strategia de dezvoltare locala este rezultatul unui proces de luare a deciziei prin care actorii locali au parcurs logica unui proces de planificare strategica:

- au pornit de la o intelegere comuna a situatiei existente, identificand si analizand problemele si oportunitatile si definind prin consens problemele majore si oportunitatile care pot fi puse in valoare.

- au identificat caile care conduc la realizarea viitorului dorit pentru fiecare domeniu strategic, adica pachete de programe si proiecte care rezolva problemele majore cu care se confrunta localitatea

- au identificat posibilele surse de finantare din cadrul programelor operationale regionale si sectoriale pentru principalele pachete de programe

- au creionat planul de implementare definind responsabilii de initierea proiectelor, posibili parteneri si o structura de sprijin in implementarea, monitorizarea si evaluarea strategiei.

I. Prezentare generala a unitatii administrativ teritoriale / orasului Bumbesti Jiu
 I.1. Evaluarea capitalului natural
:

 Repere istorice

Ca atestare istorica exista atat surse documentare (14 decembrie 1514 – actul prin care Neagoe Voda da dreptate Manastirii Visina in judecata pentru mosie cu satele Bumbesti si Porceni) dar mai ales surse materiale (ruinele castrului roman).

Pe teritoriul orasului este situat un castru roman construit in anul 106, lucru ce dovedeste vechimea sa precum si Manastirile Lainici si Visina datand din secolul XIV.

Asezare geografica

Orasul Bumbesti Jiu este cuprins intre paralela 45°10' latitudine nordica si meridianul 23°20' longitudine estica la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord in plina zona temperata.

Ca incadrare in judet, teritoriul administrativ al orasului Bumbesti Jiu se plaseaza in partea de nord a judetului si in zona centrala a acestuia, facand granita cu judetul Hunedoara (la nord) si avand ca vecini municipiul Tragu Jiu (la sud) si comunele Musetesti si Balanesti (la est ), Schela si Turcinesti (la vest).

Formele de relief intalnite in limitele teritoriale studiate sunt in cea mai mare parte muntii (aici facandu-se demarcatia intre muntii Vulcan si muntii Parang ) care se continua catre sud cu zona de dealuri. Orasul Bumbesti Jiu este strabatut de la Nord la Sud de raul Jiu.

In unitatea administrativa Bumbesti Jiu sunt cuprinse si localitatile Curtisoara, Lazaresti, Plesa si Tetila.

 Suprafata:

Suprafata administrativa totala a orasului Bumbesti Jiu conform Planului Urbanistic General intocmit in anul 2009 era de 21402.40 ha, din care in intravilan 1275.37 ha.

Din suprafata totala de 21402.40ha ternul agricol ocupa 4981.10 ha, adica 23.27%. Defalcarea terenului agricol dupa folosinta si suprfata ocupata este urmatoarea: arabil – 1580 ha (7.38%), pasuni 2053 ha (9.59%), fanete 826ha (3.86%), vii 265 ha (1.24%), livezi 256ha (1.2%).

Defalcarea terenului neagricol dupa folosinta sisuprafata ocupata este urmatoarea: paduri 15512ha (72.48%), ape 235 ha (1.1%), drumuri 234ha (1.1%), constructii 341ha (1.6%), neproductiv 96ha (0.45%).

Impartit pe localitati intravilanul orasului este impartit astfel: Bumbesti Jiu 640.53ha, Curtisoara 253.16ha, Lazaresti 65.28ha,Plesa 116.79ha, Tetila 199.61ha.

Resurse naturale:

Reteaua hidrografica din zona orasului Bumbesti Jiu este formata din raul Jiu si afluentii acestuia, curs de apa ce strabate orasul, dar si judetul de la nord la sud.

Principalii afluenti ai Jiului pe teritoriul orasului sunt: paraul Polatistea (suprafata de bazin de 1050 kmp si o lungime de 55 km) si paraul Sadu (suprafata de bazin de 95 kmp si lungime de 21 km) care se regasesc pe partea stanga la care se adauga alti numerosi afluenti mai mici pe ambele parti ale Jiului (paraiele Cerbanasu, Chitiu, Porcului, Bratcu, etc.).

Densitatea hidrografica este diferita pe diferitele etaje ale reliefului pornindu-se de la 0.7 – 0.8 km/kmp in zona montana si ajungand la 0.5 – 0.6 km/kmp in zona subcarpatica si la 0.4 km/kmp in zona colinara.

Unul din cele mai importante obiective de investitii ale judetului – amenajarea hidrotehnica a raului Jiu – care pe teritoriul orasului are ca obiectiv distinct lacul de acumulare Valea Sadului cu un volum proiectat de 360 milioane mc si cu cele trei centrale hidroenergetice proiectate initial cu o putere instalata de 57MW capacitati asupra carora s-a revenit de mai multe ori

Amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, sectorul defileu cuprinde doua centrale pe derivatii, dupa cum urmeaza:

-CHE Dumitra

-CHE Bumbesti.

-CHE Valea Sadului

-CHE Curtisoara

Sectorul de defileu al raului Jiu cuprins intre Livezeni si confluenta cu raul Sadu, are o lungime de 30 km dispunand de un potential hidroenergetic de 52 MW, respectiv de o energie de 460 Gwh/an.

Valorificarea acestui potential prezinta avantaje multiple, cum ar fi:

-producerea de energie din resurse regenerabile si nepoluante;

-eliminarea in consecinta a unor producatori de energie bazata pe resurse fosile, care produc o importanta degradare a mediului (emisii de noxe, degradari de teren pentru exploatarea lignitului, halde de steril sau cenuse) sau care necesita eforturi de import (petrol si / sau gaze naturale) impovoratoare pentru economia nationala;

-imbunatatirea bilantului energetic national intr-o perspectiva de dezvoltare durabila intrucat orice productie de energie hidroelectrica reprezinta un castig absolut de energie (economisind resursele fosile limitate), in timp ce neproducerea sa reprezinta o pierdere irecuperabila de energie.

Lucrările complexului hidroenergetic Jiu aflate în cea mai mare parte pe teritoriul administrativ al oraşului Bumbeşti – Jiu, a devenit odată cu aprobarea noii investiţii, respectiv galeria de aducţiune Petroşani – Bumbeşti – Jiu,una dintre cele mai importante investitii a judetului Gorj,lucrari care au fost atacate in anul 2005.In acest sens a fost aprobat Planul de Amenajare Interjudetean,in anul 2005, in vederea executarii lucrarii de interes national ‚”Amenajarea hidroenergetica a Raului Jiu pe sector Livezeni-Bumbesti, iar ca lucrari de baza au fost atacate urmatoarele:

-1-C.H.E. DUMITRA-lacul Livezeni

-barajul de tip stavilar Livezeni

-priza energetica

-galeria de aductiune

-nodul de presiune Dumitra

-centrala hidroelectrica Dumitra

-blocul de interventie Dumitra

-2-C.H.E.BUMBESTI-caseta de racord

-regularizarea paraului Dumitra

-galeria de aductiune Dumitra-Bumbesti

-nodul de presiune Bumbesti

-captarile secundare

-centrala hidroelectrica Bumbesti

Amenajarea Hidroenergetica a raului Jiu pe sector Livezeni Bumbesti asigura valorificarea potentialului hidroenergetic a raului Jiu.Prin productia de energie electrica livrata sistemului Energetic National, aceasta amenajare este lucrare de interes national.

Vegetatia si fauna:

Padurile ca structura si vegetatie forestiera reflecta specificul formelor de relief pe care sunt dezvoltate.

In zona montana se remarca o anumita "etajare" pe altitudine a principalelor formatiuni forestiere si anume gorunete, fagete, amestecaturi de fag cu rasinoase, molidisuri, etajare mai clara in muntii Parang si mai difuza in muntii Vilcan.

In zona dealurilor subcarpatice se intalnesc, cu o frecventa mai mare, gorunete pe versantii insoriti si fagete pe versantii umbriti. In zona Bratcu se gasesc cativa arbori de Tisa care sunt ocrotiti prin lege.

Starea generala fito-sanitara a padurilor se apreciaza ca buna, majoritatea arboretelor fiind relativ sanatoase, cu toate ca au fost semnalate si unele atacuri ale daunatoarelor. Pe ansamblul padurilor din teritoriul studiat, procesul de stabilire fiziologica a arborilor s-a accentuat mai ales dupa 1995 afectand in prezent cca 20% din arbori:

-paduri din grupa I cu functiuni speciale de protectie a apelor, solului, climei si a obiectivelor de interes national, paduri pentru recreere, monumente ale naturii si rezervatii.

-paduri din grupa a II-a cu functiuni de productie si protectie, in care se urmareste sa se realizeze in principal, masa lemnoasa de calitate superioara si alte produse ale padurii si, concomitent, protectia factorilor de mediu.

Pe langa activitatile de baza, ce constau in efectuarea impaduririlor (cca 0.8ha anual), cresterea, intretinerea si protectia padurii, organele silvice desfasoara si alte activitati de productie cum ar fi: colectarea fructelor de padure, vanatul, precum si vanzarea masei lemnoase (ajunsa la exploatare intr-un volum de 10-11mii mc anual).

In continuare, activitatea organelor silvice va trebui sa puna accent deosebit pe dezvoltarea si valorificarea padurii ca element constitutiv al peisajului cu multiple functiuni, ca protectie impotriva fortelor naturale cu rol distructiv, protectia rezervelor de apa potabila, loc de odihna pentru o mare parte a populatiei..

Incepand cu luna ianuarie 2006 s-a instituit regimul de arie naturala protejata si s-a aprobat incadrarea in categoriile de management corespunzatoare parcul national Defileul Jiului in vederea conservarii diversitatii biologice. Astfel cu ocazia lucrarilor de amenajare a fondului forestier, toate padurile incluse in parcul national se incadreaza in grupa I functionala, iar padurile din zonele de conservare speciala se incadreaza in categoriile functionale corespunzatoare tipului I functional, conform normelor tehnice in vigoare pentru amenajarea padurilor).

 Clima si relieful:

O analiza succinta a formelor de relief plaseaza orasul Bumbesti Jiu exact la confluenta muntilor Valcan (catre vestul judetului) cu muntii Parang (catre estul judetului), zona muntoasa se continua cu zona de dealuri.

Clima este in general temperat continentala cu o varietate de nuante determinate de circulatia atmosferica si de componentele de relief prezente si se caracterizeaza prin urmatoarele particularitati:

-radiatia solara este in jur de 1000 kcal / cmc / an in nord si creste la cca 1100 kcal / cmc / an in sud.

-temperatura medie anuala variaza intre 3°C in zonele de munte, 8°C in zona colinara si cca 10° C in zona depresiunilor intracolinare.

-temperatura medie a lunii ianuarie (cea mai friguroasa) este de -5°C iar a lunii iulie (cea mai calduroasa) este de 22° C.

-precipitatiile au o distributie neuniforma in teritoriu si scad de la nord la sud de la 1900 mm/an la cote de peste 1600m, la 950 mm/an in zona colinara in maxime in mai iunie si apoi in noiembrie si minime in februarie

-stratul de zapada are o repartitie neuniforma, in zona montana inalta dureaza 180 – 200 zile cu grosimi ce pot atinge 80 – 90 cm, scazand in zona de deal de 60 – 80 zile / an.

-vanturile dominante sunt din directia nord – vest catre sud – est.

Solurile intalnite in zona de studiu sunt foarte variate si specific formelor de relief pornind de la zona de munte cu soluri brune acide, soluri brune podzolice continuand in zona colinara cu soluri brune podzolice si ajungand in zona depresionara in care predomina solurile brune.


I.2. Evaluarea capitalului antropic:

I.2.1.Situatia economica:

Mediul de afaceri:

Potenţialul natural al solului şi subsolului teritoriului administrativ situează oraşul Bumbeşti - Jiu printre localităţile cu resurse naturale deosebite, fapt ce a determinat o activitate economică diversă şi complexă.

Potenţialul economic evidenţiază existenţa unor activităţi economice complexe în domeniul industriei, agriculturii şi silviculturii care oferă oraşului Bumbeşti – Jiu un loc aparte în contextul economic al judeţului.

Principala unitate industriala o reprezinta UM SADU – care are ca obiectiv fabricarea de produse speciale pentru aparare si produse economice de larg consum. Istoria acestei unitati infiintate in anul 1938 ca si etapele in care productia a cunoscut atat diversificari specifice momentului dar si perioade de avant sau stagnare fac din acest important obiectiv pentru oras principalul furnizor de locuri de munca pentru o zona care depaseste limita teritoriului administrativ studiat.

In randul unitatilor industriale se inscriu cele opt cariere de materiale de constructii ale caror produse au cautare atat in judetul Gorj, cat si in afara acestuia la modernizare drumuri, cai ferate, constructii industriale si civile, etc.

Precizam de asemenea ca in luna mai 2003 s-a infiintat SC Parc Industrial SRL Bumbesti Jiu, la fosta UM Sadu II, fiind sub tutela Consiliului Judetean Gorj. Acest parc industrial are o suprafata de 18,62ha si are toate utilitatile:retea de drumuri, alimentare cu apa, canalizare, statie de epurare, gaze naturale, energie electrica, in concluzie o infrastructura foarte puternica.

In oras sunt in evidenta aproximativ 434 persoane juridice.. Societatile comerciale cu activitate sunt profilate pe productie industriala, semifabricate, prestari servici, comert (cea mai mare parte) , produse alimentare, etc.

Exista si capacitati nepuse in valoare care au o infrastructura foarte buna si dotare aferenta la Parcul industrial Bumbesti Jiu (Sadu II) .

 Turismul:

Teritoriul administrativ al orasului Bumbesti Jiu, se inscrie in arealul turistic montan si detine un valoros potential turistic caracterizat printr-un cadru natural generos prin toate componentele sale dar si prin importante atractii turistice antropice. La aceasta se adauga pastrarea unor vechi ocupatii si mestesuguri, a unor frumoase datini si obiceiuri populare.

Zona aceasta cuprinde o concentrare deosebita de obiective turitice, atat in aria montana cat si in cea deluroaa si depresionara subcarpatica ce se impune prin:

-aspecte peisagistice de mare densitate si frumusete in care defileul Jiului este de o deosebita frumusete;

-versantii sudici ai muntilor au mari disponibilitati pentru realizarea amenajarilor necesare practicarii sportului de iarna (indeosebi in zona Balea – Lucaturile) la altitudini de 1450 – 1500m;

-areale forestiere extinse in zona montana ca locuri ideale pentru recreere si odihna;

-important fond cinegetic;

-muzeul de arhitectura populara de la Curtisoara;

-manastirea Lainici si alte biserici de lemn cu valoare de monumente;

Deoarece accesul in zona se asigura pe drumul national DN 67 si prin alte drumuri modernizate se apreciaza ca se poate practica un turism complex, montan, sporturi de iarna, rafting, alpinism, pescuit sportiv si vanatoare, turism cultural.

Structurile turistice de primire sunt reduse ca grad de confort si numar de locuri inregistrandu-se ca structuri organizate complexul Lainici, motel Castrul Roman si motel Visina, motel Europa

Patrimoniul cultural:

Lista monumentelor situate pe teritoriul municipiului Bumbesti Jiu este urmatoarea:

-ruinele castrului roman de piatra si asezare civila din sec II si III din localitatea Bumbesti Jiu pe malul stang al Jiului de o parte si de alta a drumului national.

-castrul roman de pamant si asezare civila din sec. I – II din localitatea Bumbesti Jiu in locul numit "Vartop" la 1 km de localitate.

-Ruinele din epoca medievala sec XIV – XV in localitatea Bumbesti Jiu in fostul sat valea Sadului in punctul "Luncani".

-Castrul roman de pamant din sec. I – II din satul Plesa pe malul drept al Jiului la 1 km vest de sat.

-Manastirea Lainici si schitul Locuri rele.

-Biserica "Sfantul Nicolae" (1763) din localitatea Bumbesti Jiu, sat Lazaresti

-Biserica "Sfanta Treime" a Manastirii Visina (sec. XIV) cu ruinele turnului Clopotnitei in localitatea Bumbesti Jiu.

-Biserica "Schimbarea la fata" din satul Curtisoara, catun Caineni, monument istoric construit intre anii 1820-1835.

-Muzeul arhitecturii populare, Cula Cornoiu (sec. XVIII), biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" (1820), case si conace taranesti, instalatii agricole, in satul Curtisoara.

In acelasi timp prin Decizia Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Gorj, nr. 82/1994 s-au stabilit zone si monumente ala naturii din judetul Gorj, conform caruia, pentru orasul Bumbesti Jiu sunt nominalizate urmatoarele zone care au un regim de protectie speciala stabilita prin actele normative in vigoare:

a)Rezervatii forestiere:

-Padurea Chitu – Bratcu pentru padurea de conifere.

-Padurea Gornacel- satul Plesa – pentru pinul silvestru.

b)Rezervatii geologice:

-Piatra "Sfinxul Lainicilor".

-Stancile de la Rafaila.

I.2.2. Infrastructura si utilitati

Alimentare cu apa potabila:
Resursele de apa de suprafata ale orasului sunt constituite din reteaua hidrografica a raului Jiu si a afluentilor acestuia.

Daca raul Jiu, prin poluarea pe care o suporta inainte de intrarea in judet are categoria a III-a de calitate, ceilalti afluenti sunt de buna calitate si pot constitui surse de alimentare cu apa a localitatilor, asa cum este acumularea de pe paraul Sadu.

Resursele de apa subterane sunt bogate in zona studiata, astfel ca intalnim o hidrostructura complexa, de mari dimensiuni in care se dezvolta pe verticala o succesiune de orizonturi acvifere.

In prezent, pentru orasul Bumbesti distributia se face printr-o retea a carei lungime totala este de 52 km.

Canalizarea menajera si pluviala:

Canalizarea si epurarea apei uzate se face pentru intreaga localitate exceptie facand satul Plesa . Lungimea totala a retelei de canalizare este de 27 km.

Agentul termic:

Pentru gospodariile individuale asigurarea caldurii necesare se face cu sobe cu combustibili solizi sau cu gaze naturale prin centrale si convectoare de apartament fiind desfiintat sistemul de incalzire centralizat.

Alimentarea cu gaze naturale priveste atat consumatorii industriali cat si consumatorii casnici, orasul avand aprobata functionarea distribuirii de gaze.

Infrastructura rutiera si de transport:

Din punct de vedere al accesibilitatii, teritoriul orasului Bumbesti Jiu are o buna accesibilitate atat de la centrul judetului (municipiul Targu Jiu), fata de care se afla la o distanta de 18 km si de orasul Novaci, fata de care se afla la o distanta de 37 km.

Reteaua de cai rutiere din oras, analizata in contextul legaturilor cu comunele invecinate si cu legaturile de transport judetean, este formata din:

-DN 66 Targu Jiu – Petrosani;

-DJ 665 care face legatura cu orasul Novaci si cu zona de nord a judetului;

-DC 149 care face legatura cu comuna Schela;

-DC 2, 3, 3A care asigura legatura cu satele apartinatoare.

Lungimea totala a strazilor din intravilan este de 55.11 km din care 13.235 km reprezinta drumul national, 8.725 km drumul judetean si 33.15 km este reprezentat de strazile propriu – zise din orasul Bumbesti Jiu (6.2 km) si de strazile rurale si drumurile locale (26.95km).

Caile de comunicatie reprezentate de caile ferate si caile rutiere au o densitate peste media pe judet, fapt ce demonstreaza o data in plus gradul de dezvoltare al orasului.

Reteaua de cai ferate este reprezentata in primul rand de calea ferata normala ce traverseaza orasul de la nord la sud si care face legatura intre Oltenia si Ardeal prin defileul Jiului cu un circuit simplu, electrificat si cu o capacitate scazuta de transport.

Energia electrica:

Alimentarea cu energie electrica a localitatilor se asigura din sistemul energetic national prin intermediul liniilor electrice a statiilor si posturilor de transformare (LEA 220 KVParoseni – Targu Jiu, LEA 110KV Paroseni – Barsesti, LEA 110KV Paroseni – Barbatesti, respectiv statiile electrice de transformare 110/20KV si posturile de transformare).

Este de mentionat faptul ca in orasul Bumbesti Jiu se afla un producator de energie electrica prin centrala hidroelectrica de pe raul Sadu cu o putere instalata de 1.4 MW la care se vor adauga in viitor centralele aferente complexului de lucrari hidroenergetice de pe raul Jiu.

In general se apreciaza ca problema alimentarii cu energie electrica este solutionata pentru intravilanele localitatilor cu mici extinderi de retea de joasa tensiune necesare pentru satul Tetila.

Telecomunicatii:

Pe teritoriul orasului Bumbesti Jiu se afla importante instalatii de telecomunicatii care deservesc nevoile locale, ale judetului si la nivelul intregii tari. Astfel pentru telefonia interurbana teritoriul orasului este strabatut de cablul coaxial Targu Jiu – Petrosani si cablul cu fibre optice pe directia Craiova – Targu Jiu – Caransebes.

Din punctul de vedere al telefoniei mobile, teritoriul localitatii este acoperit de antenele a trei companii (Vodafone, Orange, Cosmote,).

Constructii, terenuri:

Pe teritoriul orasului Bumbesti Jiu sunt 4377 locuinte repartizate astfel: in orasul Bumbesti Jiu 3124, in satul Plesa 196, in satul Lazaresti 162, in satul Tetila 491, in Curtisoara 404. Suprafata locuibila este de 114442mp.

Suprafata bilantului teritorial administrativ demonstreaza caracterul montan al orasului dupa cum urmeaza:

 Arabile 1580.ha (7.38%)

 Paduri 15512ha (72.48%)

 Pasuni 2053ha (9.59%)

 Fanete 826ha (3.86%)

 Vii 265ha (1.24%)

 Livezi 256ha (1.20%)

 Ape 236ha (1.1%)

 Drumuri 234ha (1.1%)

· Constructii 341ha (1.6%)

· Neproductiv 97ha (0.45%).

Din suprafata totala de 21402.40ha a teritoriului administrativ al orasului, terenul agricol ocupa 4981.1ha (23.27%), iar intravilanul 1275.37 ha.

I.3. Evaluarea capitalului social:

Populatia si forta de munca:

Conform datelor furnizate Ministerului Administratiei si Internelor de catre Institutul National de Statistica prin adresa nr. 14787/20.11.2013 populatia orasului Bumbesti Jiu era la data respectiva de 10311 locuitori.

Densitatea populatiei este de 63 loc/kmp, cu putin inferioara densitatii medii pe judet (71loc/kmp), ceea ce caracterizeaza un spatiu de o concentrare medie a populatiei.

Structura demografica arata ca populatia din grupa de varsta 16-60 ani este majoritara iar “raportul de dependenta”, respectiv raportul dintre populatia adulta (16-60 ani) si populatia sub 16 ani si de 60 ani si peste este pozitiv.

Fata de recensamintele anterioare se inregistreaza o imbunatatire semnificativa a gradului de instruire generala si speciala a populatiei. Creste numarul si proportia absolventilor de invatamant secundar si superior concomitent cu reducerea sensibila a numarului si proportiei absolventilor de invatamant primar si a numarului persoanelor care nu au absolvit nici o scoala.

 Sanatate:

 Spitalul orasenesc are o capacitate de spitalizare de 112 paturi repartizate pe cinci sectii de specialitate si trei compartimente dupa cum urmeaza:

- Medicina interna – 25 paturi din care cronici – 5 paturi

- Chirurgie generala – 25 paturi din care compartiment ATI (anestezie si terapie interna) – 5 paturi

- Urologie 5 paturi

- Obstretica ginecologie – 25 paturi din care neonatologie (noi nascuti) – 5 paturi si tratamentul infertilitatii copilului – 5 paturi

- Pediatrie – 12

- Neurologie – 25 paturi din care recuperare neurologica – 13 paturi

Spitalul dispune de asemenea de:

- Laborator de analize medicale

- Laborator de radiologie si imagistica medicala cu punct de lucru in ambulatoriu

- Farmacie

- Camera de garda

- Unitate de transfuzii

- Cabinet de prevenire si control al infectiilor nosocomiale

- Sterilizare

- Bloc operator

- Centrala termica proprie

In structura spitalului functioneaza si ambulatoriu de specialitate cu cabinet de specialitate corespunzator cu specialitatile medicale din spital:

- Cabinet medicina interna

- Cabinet chirurgie generala

- Cabinet obstretica ginecologie

- Cabinet pediatrie

- Cabinet neurologie

- Cabinet planificare familiala

- Cabinet urologie

 Pentru urgente, la nivelul spitalului este organizata camera de garda, transportul de urgenta fiind asigurat de Serviciul judetean de ambulanta Targu-Jiu prin statia de ambulanta de la nivelul spitalului

În localitatea noastră funcţionează două farmacii particulare, şi conform Ordonanţei de urgenţă 124/1998, zece cabinete medicale individuale din care in policlinica 5 cabinete medici de familie, 1 cabinet stomatologic si 2 cabinete de tehnica dentara. Pe langa acestea in oras mai exista inca 2 cabinete stomatologice. De asemenea mai avem un dispensar şcolar ce asigură şi asistenţa medicală cu cadre medii la creşa din localitate. Iar mai recent s-a dechis un cabinet medical in satul Tetila, cabinet dotat cu aparatura moderna, realizat prin fonduri Phare.

Pe raza oraşului mai funcţionează si un dispensar veterinar.

 Asistenta sociala:

 Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure, in vederea asigurarii unui venit minim garantat lunar.

S-a venit in sprijinul populatiei sarace si fara posibilitati materiale si banesti, prin aplicarea Legii 416/2001, avand inregistrate un numar 23 de dosare in plata si un numar de 35 persoane care beneficiaza de ajutor social. De asemenea au fost platite din bugetul local ajutoare pentru incalzirea locuibtelor pentru un numar de 19 dosare - beneficiari VMG pentru sezonul 2013 – 2014.

Educatie:

 În perioada actuală procesul de învăţământ se desfăşoară prin:

-Scoala Generala Nr.1 Bumbesti Jiu

-Colegiul Mihai Viteazul infiintat in anul 1965 ca liceu teoretic si devenit ulterior colegiu.

-Şcoala generală Curtişoara- înfiinţată în 1844 de către preotul Hristea Băloi

-Şcoala generală Bumbeşti înfiinţată în 1866(nefunctionala)

-Şcoala generală Pleşa-înfiinţată în 1949 de Mărculescu Nicolae(nefunctionala) in prezent centru de salvamont.

-Şcoala generală Tetila infiintata in 1843 de preotul Popescu C-tin

-Şcoala generală Lăzăreşti-înfiinţată în 1949

-Centrul de pregatire jandarmi înfiinţată în 1995.

-Gradinita cu program prelungit Bumbesti Jiu

-Gradinita Bumbesti

 Cultura :

 Activitatea culturală, în forma organizată poate fi desfăşurata in caminul cultural Curtisoara si la Casa de Cultură Ghe Tatarescu a oraşului Bumbesti Jiu .

Locuitorii beneficiază de serviciile bibliotecii orăşenesti care funcţionează în clădirea Casei de cultura Ghe Tatarescu.

Localitatea beneficiaza si de un ziar local Puls care se distribuie gratuit.

 Culte:

- BISERICA “ SFÂNTUL NICOLAE” DE LA BUMBEŞTI

În anul 1902 a fost construită o biserică de zid , refăcută ulterior în anul 1942.

- BISERICA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI” DE LA BÂRLEŞTI

La 1760 în localitate exista o biserică din lemn.

În cimitir, lângă biserică, este o cruce de la 1778.

Biserica actuală a fost ridicată de bârleşteni (începută în 1930 şi terminată în 1940 .

- BISERICA “SFÂNTUL GHEORGHE “DE LA PORCENI

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe din satul Pleşa (fost Porceni Birnici) a fost construită în anul 1936 din zid de piatră, cărămidă şi ciment, cu lungimea de 19 metri iar lăţimea de 7 metri, în formă de cruce, cu o turlă mare pantocrator aşezată pe patru carlote din beton armat, care are în faţă un baldahin. Este acoperită cu tablă zincată.

S-a ridicat această sfântă biserică din temelie: în numele tatălui, al fiului şi al Sfântului Duh, treimea cea nedespărţită prin osârdia enoriaşilor din acest sat.

Pictura a fost executată în ulei de Matei Băzăvan din Tg-Jiu în stil bizantin .

Această sfânta biserică posedă nouă icoane, operă de mare valoare artistică, lucrate în mozaic, creaţia şi donaţia pictoriţei Nora Steriadic din Bucureşti. În exterior sunt icoanele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în mărime de 1,5m/0,8 m ; Sfântul Gheorghe, patronul bisericii în exterior, deasupra baldahinului, este aşezat pe un cal zdrobind cu suliţa scorpia, după tradiţie. Toate aceste icoane sunt aşezate în zid . În interior mai sunt două astfel de icoane cu Mântuitorul Cristos, două cu Maica Domnului pe catapeteasmă şi în pronaos, o icoană cu Sfântul Nicolae iar alta cu Sfântul Gheorghe lateral, pe catapeteasmă.

Sfânta biserică s-a sfinţit în zilele I.P.S. Mitropolit al Olteniei Nifon Criveanu , de către P. C. Pr Aristide Geamănu, protoereul Jud. Gorj, însoţit de un sobor de preoţi din satele vecine la data de 4 octombrie 1944.

- BISERICA “SFÂNTUL NICOLAE” DE LA LĂZĂREŞTI

Biserica veche este înfiinţată în 1763,reparată în 1932 şi din nou reparată între anii 1973-1975, cu mare cheltuială a localnicilor.

La intrarea în biserică sunt chipurile Sfinţilor Apostoli Pătru şi Pavel. Biserica prăznuieşte pe Sfântul Ierarh Nicolae.

Are fundaţia din piatră cu var, pereţii din lemn şi învelitoarea din ţiglă.

A fost pictată de G. Băleanu.

Clopotniţa de azi, foarte solidă, a fost ridicată în 27 aprilie 1973 şi a fost turnată cu mâinile locuitorilor.

- CAPELA “SFÂNTUL ILIE” SADU

Capela Sfântul Ilie, Sadu, din localitatea Bumbeşti-Jiu a fost construită din necesitatea de a deservi religios comunitatea ortodoxă care s-a format odată cu începerea construirii liniei ferate Bumbeşti-Livezeni şi apoi a construirii şi funcţionării Uzinei Sadu (fosta Pirotehnie a Armatei) . Odată cu deschiderea acestor şantiere au fost construite barăci din lemn, formându-se o colonie muncitorească.

Odată cu înfiinţarea acestei colonii muncitoreşti s-a impus şi construirea unei capele pentru a deservi credincioşii ortodocşi ai acestei colectivităţi.

Ca şi barăcile ce serveau drept locuinţă muncitorilor angajaţi să construiască UM Sadu, capela din Sadu a fost construită din panouri de lemn fără a fi pusă pe o temelie de piatră sau de ciment, ci pe bucăţi de lemn. A fost acoperită cu carton gudronat, care se deteriora rapid şi în 1981 straturile de carton şi de smoală puse de-a lungul timpului ajunseseră la o grosime de 12 cm.

Capelă a fost construită în 1945 de muncitorii U. M. Sadu , director al uzinei fiind colonelul de armată Artur Popescu.

A fost sfinţită în martie 1946, primul preot slujitor fiind Damian.

- BISERICA “SFÂNTUL ILIE” DIN SADU

Este o biserică nouă , nefinalizată încă, dar n-ar părea astfel ţinând seama că aici sunt toţi morţii Bumbeştiului, datorită strămutării cimitirului din lunca Jiului.

În 1992 patriarhul Nestor a pus piatra de temelie pentru biserică, preot fiind Ion Andreoiu.

La 10 august 2002 s-a ţinut prima slujbă în biserica nouă din Sadu

Pe 10 februarie 2003 a fost început acoperişul, lucrare încheiată pe 1 august 2003.

Pe 16 martie 2003 s-a montat clopotul.

Biserica este sub formă de cruce, cu trei turle, Pantocratorul fiind cea mai înaltă.

Pictura interioară şi exterioară va fi în frescă.

Hidroelectrica SA Bucureşti, Sucursala Gorj este cea care a finanţat această lucrare.

Aici va funcţiona şi o bibliotecă parohială, ca în marile oraşe ale ţării, la care vor avea acces toţi enoriaşii.

-BISERICA DE LA TETILA cu hramul „Sfanta Maria”

-BISERICA „SFANTUL NICOLAE” DE LA CURTISOARA

-BISERICA „SCHIMBAREA LA FATA” DE LA CURTISOARA (din zona Ciineni)

-BISERICA NOUA DIN SATUL LAZARESTI cu hramul „Sfantul Duh” – Rusaliile.

- in prezent se construieste o biserica in satul Curtisoara catun Caineni.

-Biserica Sfantul Nicolae (Schitul Pustnicului)

-Biserica Sfantul Ioan ortodoxa de rit vechi din Plaiul Bumbestilor.

 - BISERICA ADVENTISTĂ

Adevărata viaţă a credincioşilor a început atunci când doi membrii ai cultului au fost invitaţi în 1992 la o şedinţă a Consiliului Local, în care s-a hotărât acordarea unui teren pentru construirea unei biserici.

Mai există pe teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu 2 biserici baptiste şi mai activează, răspândind credinţa prin felul lor aparte, martori ai lui Iehova.

- Biserica baptista

 Sport si agrement:

In orasul Bumbesti Jiu isi desfasoara activitatea Clubul Sportiv Parangul Bumbesti Jiu avand ca principal actionar Consiliul Local Bumbesti Jiu. Acest club sportiv cuprinde doua sectii:

- fotbal – o echipa de juniori si una de seniori inscrise in campionatul judetean divizia D

- box – copii, juniori si seniori care participa la competitii conform calendarului competitional primit de la Federatia Romana de Box

Cele trei sali de sport din localitate au toate dotarile corespunzatoare si asigura activitati pentru echipele de fotbal, pentru volei si tenis de camp.

Pentru strandul din localitate a fost depusa o cerere pentru reabilitare la Ministerul Dezvoltarii si lucrarilor publice.

In anul 2013 s-a realizat o baze sportive cu gazon sintetic in zona strandului si este in curs de finalizare o baza sportiva cu gazon sintetic la Colegiul Mihai Viteazul.

 II.ANALIZA SWOT


 

Puncte tari / puncte slabe ale localitatii

Puncte tari Puncte slabe Oportunităti Pericole
 1.Așezarea geografică
 

-Asezare centrala, prin care se realizeaza conexiuni cu celelalte orase si judete din regiune.

-Are acces direct la transportul feroviar.

-Este situata la 16 km de municipiul Targu Jiu.

-Varietatea formelor de relief.

-Resurse naturale bogate (paduri).

-Flora si fauna diversificata.

   

-Cai de acces :- DN 66 Targu Jiu – Petrosani; - DJ 665 care face legatura cu orasul Novaci si cu zona de nord a judetului.

-Calea ferata ce leaga Targu Jiu de Petrosani.

 
 2.Economia
 
-Infrastructura dezvoltata (Parcul Industrial Bumbesti Jiu)

-Existenta unor resurse naturale (lemn)

-Existenta fortei de munca disponibila.

-Existenta unor materii prime si resuse naturale ce pot fi valorificate prin crearea valorii adaugate.

-Investitii importante de capital strain in economia locala.

Activitati specifice:

-Productie

-Constructii

-Comert

-Prestari servicii

-Tamplarie

-Fabricare de mobila

-Cresterea animalelor

-Cultivarea plantelor

-Transporturi

-Exploatari granite,

Infrastructura de transport:

-DN 66 Targu Jiu – Petrosani;

-DJ 665 care face legatura cu orasul Novaci si cu zona de nord a judetului;

-DC 149 care face legatura cu comuna Schela;

-DC 2, 3, 3A care asigura legatura cu satele apartinatoare

-calea ferata ce traverseaza orasul


-Slaba capitalizare a intreprinderilor, in special a IMM-urilor

-Echipamente si tehnologii de productie invechite.

-numarul mic de IMM-uri cu activitate de productie.

-Promovarea turistica insuficienta.

-existenta unui numar redus de ferme de subzistenta si semisubzistenta.

-Imbatranirea populatiei.

-Numarul activitatilor mestesugaresti si artizanale in scadere.

-Locuri de munca

insuficiente.

-Initiative antreprenoriale slab dezvoltate.

-Slaba valorificare a resurselor naturale si a materiilor prime din mediul rural.

 

-Existenta unor fonduri nationale – regionale care sa sustina dezvoltarea regionala si locala.

-Dezvoltarea turismului , prin crearea unei retele informationale turistice.

-Dezvoltarea si promovarea agroturismului si a turismului natural si arhitectural.

-Promovarea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale cu specific local.

 

-Instabilitate legislativa.

-Nivelul scazut al veniturilor majoritatii populatiei.

-Capacitatea redusa de a atrage fonduri datorita lipsei fondurilor necesare pentru cofinantare , a conditiilor puse si a situatiei existente.

-Capacitatea de plata a consumatorilor pentru serviciile oferite.

 3.Infrastructura
 

Retea de transport:

-DN 66 Targu Jiu – Petrosani;

-DJ 665 care face legatura cu orasul Novaci si cu zona de nord a judetului;

-DC 149 care face legatura cu comuna Schela;

-DC 2, 3, 3A care asigura legatura cu satele apartinatoare

-calea ferata ce traverseaza orasul

-existenta retelelor de medie si inalta tensiune

 

-Retea stradala ce trebuie reabilitata

-Infrastructura de apa/ apa uzata necesita modernizarea si extindere

-Buget local redus

 

Finantari pentru:

-Crearea si modernizarea infrastructurii

-Amenajarea spatiilor de interes public al localitatii

-Studii si investitii legate de protejarea patrimoniului cultural de interes public.

 
 4.Populația și forța de muncă
-Resurse umane cu calificare variata.

-Posibilitatea calificarii la scolile din localitate

-Imbatranirea populatiei

-Cresterea ratei somajului, urmare a restructurarilor economice.

-Emigrarea

 
-Valorificarea potentialului uman, pastratea traditiilor.

-Facilitarea accesului la serviciile de formare.

-Dobandirea de informatii si cunostiinte care sa permita gospodarirea durabila a resurselor naturale si transformari sociale cum ar fi imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului.

-Migrarea tinerilor spre alte zone din tara si din strainatate.

-Cresterea ratei somajului.

 5.Mediul înconjurător

-Sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare a apelor uzate realizat . -Existenta unor programe de sustinere a investitiilor in domeniul protectiei mediului .

-Existenta unei gropi ecologice in apropiere si posibilitatea de a depozita deseurile la aceasta groapa ecologica.

-Parcul National Defileul Jiului

-Sit Natura 2000

-Arie protejata Nordul Gorjului de Vest.

 -Trafic de tranzit poluant  

-Programe nationale si regionale pentru reducerea si prevenirea poluarii.

-Imbunatatirea legii mediului.

 

-Pericolul degradarii florei si faunei ca urmare a turismului necontrolat.

-Pericolul degradarii unor obiective din patrimoniu valoroase in cazul in care protejarea si intretinerea acestora nu este asigurata.

-Degradarea mediului inconjurator prin exploatarea resurselor minerale.

 6.Mediul social și cultural
 
-Forta de munca calificata.

-Deschiderea Autoritatii Publice Locale pentru parteneriate sociale,

-Readucerea in circuitul cultural a Casei de Cultura ,

-Clubul Elevilor si Sala de Sport

-Retea de invatamant extinsa (prescolar, scolar, liceu)

-cooperari internationale (programe de infratire intre localitati)

-Existenta unui program pentru pensionari

-Unitati sanitare dotate corespunzator

 -Lipsa unor unitati de asistenta sociala  

-Valorificare a traditiilor si obiceiurilor in zona

-Participare la activitatile cultural artistice.

-Modernizari ale mass –media , prezenta internetului si a posturilor de cablu local.

 
7.Turismul

-Potential turistic natural si religios

Obiective turistice:

-Manastirea Lainici,

-Manastirea Visina,

-Schitul Locurele,

-Schitul Poiana Pustnicului,

-Ruinele Castrelor romane,

-Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtisoara,

-Posibilitatea practicaraii unor sporturi nautice precum rafting (grad de dificultate II- IV), si a mountainbiking - ului

-Calitatea scazuta a informatiilor turistice.

-Lipsa unei infrastructuri turistice de informare, centre de marketing si consultanta in turism, materiale de promovare turistica, servicii de ghizi.

-lipsa unor itinerarii turistice tematice.

-lipsa structurilor de cazare.

-Formarea unor pachete turistice,

-Cresterea interesului pentru turism pe plan international,

-dezvoltarea unor produse turistice complexe,

forta de munca disponibila care poate fi atrasa in sistemul serviciilor turistice si unitati de cazare neutilizate la intreaga capacitate,

-Sprijin insuficient pentru dezvoltarea turismului,

-Insuficienta capitalului de investitii capabil sa mentina si sa creasca activitatile de afaceri in turism.

 
III.Obiectivele dezvoltarii locale pentru orasul Bumbesti Jiu


 

 Obiective in domeniul protectiei mediului:

Ø Protectia apelor de suprafata si subterane:

-dezvoltarea si modernizarea alimentarii cu apa potabila in localitatile ce apartin orasului Bumbesti Jiu;

-retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate colectate de retelele de canalizare;

-intretinerea luciilor de apa de pe teritoriul administrativ al orasului;

-identificarea in vederea eliminarii a surselor de ape uzate evacuate direct in apele de suprafata;

Ø Protectia solului:

-reconstructia ecologica a terenului ocupat de depozitul de deseuri existent;

-refacerea terenurilor degradate de alunecari si eroziune in zona orasului;

-utilizarea durabila a resurselor;

Ø Managementul deseurilor:

-intocmirea si punerea in aplicare a unui plan local de gestiune a deseurilor;

-introducerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor refolosibile in oras;

-minimizarea cantitatilor de deseuri depozitate definitiv;

Ø Resurse naturale si conservarea biodiversitatii:

-administrarea eficienta a monumentelor naturale si ariilor protejate;

-promovarea turismului si agrementului ecologic;

Ø Ecologie urbana:

-respectarea Regulamentului urbanistic cu privire la mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi amenajate;

Ø Protectia atmosferei:

-aer ambiental a carui calitate sa asigure protectia sanatatii umane, prin reducerea poluarii industriale;

-aer ambiental a carui calitate sa asigure protectia sanatatii umane si a mediului, prin reducerea poluarii datorata traficului rutier si calitatii cailor de transport;

Ø Educatie si actiuni comunitare:

-cresterea capacitatii de participare a publicului la luarea deciziilor;

-accesul publicului la informatia de mediu, in vederea constientizarii problemelor de mediu si crearii unei atitudini civice;

 Obiective in domeniul integrarii europene:

-Elaborarea si adoptarea de hotarari, strategii si programe pe baza Strategiei de Dezvoltare Economica si Sociala a Uniunii Europene, Politicilor de Dezvoltare Regionala, Politicii Agricole Comune si a altor documente programatice ale Uniunii Europene

-Realizarea unui plan de actiune pentru implementarea politicilor publice ale UE la nivel de localitate

-Elaborarea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economico-sociala a orasului Bumbesti Jiu in vederea accesarii fondurilor europene

-Intocmirea si depunerea de cereri de finantare, in vederea obtinerii de fonduri externe nerambursabile, in cadrul programelor pentru care orasul Bumbesti Jiu este eligibil

-Mediatizarea programelor guvernamentale, ale Delegatiei Comisiei Europene si ale organizatiilor din tara si din strainatate prin care se acorda asistenta financiara Romaniei

 Obiective in domeniul dezvoltarii economice:

-dezvoltarea economică în acord cu tendinţele majore ale comunităţii europene, respectând principiile dezvoltării durabile;

-modernizarea infrastructurii de transport;

-modernizarea şi extinderea reţelelor tehnico-edilitare, pentru creşterea activităţii economice;

-imbunătăţirea mediului de afaceri prin atragerea investiţiilor străine.

 Obiective in domeniul agriculturii:

-trecerea la o agricultură cu exploataţii private performante şi profitabile;

-susţinerea înfiinţării de ferme familiale, formate prin cumpărarea sau arendarea de terenuri agricole;

-promovarea produselor agricole naturale în conformitate cu standardele europene;

-dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii care prelucrează materii prime oferite de agricultură;

-dezvoltarea mediului de afaceri pentru întreprinzătorii din agricultură.

 Obiective in domeniul industriei:

-stimularea investiţiilor prin acordarea de facilităţi la nivel local;

-sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate în sfera producţiei şi a prestărilor de servicii, astfel încât stimularea acestora să ducă la scăderea costurilor de producţie şi a serviciilor;

-susţinerea întreprinderilor deja existente care fac faţă concurenţei specifice economiei de piaţă în sistemul internaţional;

-imbunătăţirea mediului de afaceri prin stimularea I.M.M.- urilor şi îmbunătăţirea comunicării şi accesului la informaţie;

-realizarea de parteneriat public-privat în vederea dezvoltării de activităţi economice;

-atragerea de capital străin prin acordarea de facilităţi investitorilor de către autorităţile locale;

-promovarea şi mediatizarea potenţialului economic şi a oportunităţilor de afaceri locale.

-atragerea de investitori la Parcul Industrial.

 Obiective in domeniul comertului, turismului si serviciilor

-modernizarea comerţului stradal şi a pieţei agro-alimentare;

-atragerea marilor comercianţi en-gros şi en-detail care să ofere servicii şi produse de calitate ridicată, la preţuri competitive;

-ridicarea nivelului calitativ şi a calificării profesionale în domeniul comerţului şi serviciilor;

-sprijinirea dezvoltării serviciilor în domeniul turismului;

-mediatizarea potenţialului turistic şi ofertelor în domeniu;

-diversificarea ofertei comerciale şi a serviciilor şi creşterea calităţii acestora.

-promovarea turismului cultural -religios

 Obiective referitoare la infrastructura:

-reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (apă potabilă, canalizare şi energie electrică);

-creşterea eficienţei şi a calităţii serviciilor publice de gospodărie comunală;

-dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul extinderii racordării orasului la principalele axe naţionale şi europene;

-dezvoltarea reţelei de căi de comunicaţii urbane.

 Construcţii, terenuri :

-dezvoltarea pieţei imobiliare, reforma în planificare urbană;

-ameliorarea condiţiilor de locuit ale populaţiei, în special ale tinerilor.

 Obiective privind patrimoniu cultural:

- protejarea valorilor culturale şi istorice ale orasului;

- promovarea valorilor culturale şi istorice la nivel naţional şi internaţional.

 Obiective privind sanatatea:

Obiective generale (la nivelul întregii ţări):

-creşterea natalităţii

-creşterea speranţei de viaţă

-scăderea mortalităţii

-ameliorarea calităţii vieţii

-eficientizarea sistemului sanitar

-accesul echitabil la serviciile din sistemul sanitar.

Obiective specifice:

-imbunătăţirea funcţionării unităţilor spitaliceşti existente, inclusiv a serviciilor de urgenţă;

-dotarea unităţilor medicale cu aparatura şi echipamente moderne, în scopul îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor oferite;

-dotarea cu aparatura necesară a cabinetelor medicale din scoli, în funcţie de nevoile populaţiei de vârstă şcolară;

-supravegherea permanentă a focarelor de risc din mediu şi a populaţiei supuse la diferite noxe, cu scopul de a preveni apariţia îmbolnăvirilor;

-asigurarea pentru întreaga populaţie a oraşului a serviciilor publice care influenţează igiena personală - accesul la apă potabilă de calitate şi în cantitate suficienta;

-incurajarea iniţiativei particulare în sistemul medical;

-concentrarea eforturilor locale pe aspecte ale planificării familiale şi ale sănătăţii copilului;

-dezvoltarea sistemului de Internet la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică şi al spitalelor locale, în vederea realizării achiziţiilor publice în sistem electronic;

-implicarea comunităţilor locale în atragerea de surse de finanţare pentru completarea fondurilor alocate.

 Obiective referitoare la cultura:

-o mai buna exploatare a exponatelor şi realizarea unor programe culturale la Muzeul în aer liber de la Curtişoara;

-exploatarea spaţiului în aer liber pentru diferite activităţi în domeniul păstrării tradiţiilor populare;

-dezvoltarea permanentă a fondului de carte al Bibliotecii Orasenesti;

-continuarea lucrărilor de reabilitare a monumentelor de valoare naţională;

-crearea condiţiilor pentru asigurarea continuităţii manifestărilor şi evenimentelor culturale tradiţionale - festivaluri şi concursuri de folclor, muzică, teatru, literatură;

-sprijinirea activităţii meşterilor populari tradiţionali şi încurajarea copiilor în conservarea valorilor tradiţionale - dansuri şi cântece populare, olărit, ţesut.

 Obiective privind educatia:

-asigurarea unui management şcolar şi cultural profesionist;

-imbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal prin:

-asigurarea din bugetul local şi din alte fonduri a sumelor necesare funcţionării unităţilor şcolare în condiţii adecvate procesului de învăţământ;

-alocarea de fonduri pentru reparaţia clădirilor, faţadelor, pentru amenajarea curţilor şcolare;

-măsuri active de eliminare a abandonului şcolar şi de reducere a numărului celor care au abandonat deja şcoala;

-sprijinirea activităţilor desfăşurate de Clubul Elevilor;

-incurajarea implicării copiilor şi tinerilor în activităţile comunitare;

-atragerea elevilor la acţiuni educative, sportive, lucrative pentru formarea proprie, protecţia mediului, integrarea în societate;

 Obiective privind protectia sociala si forta de munca:

-identificarea nevoilor sociale ale comunitatii si solutionarea acestora in conditiile legii

-infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale primare

-dezvoltarea si gestionarea serviciilor sociale specializate in conditiile legii

-incheierea de conventii si parteneriate si initierea de programe de colaborare cu alte autoritati locale, institutii publice si private, structuri asociative, precum si cu institutii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, in conformitate cu nevoile locale identificate si cu prevederile planului judetean de actiune

-elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu

-acoperirea cu servicii de asistenţă socială a tuturor categoriilor defavorizate de populaţie;

-imbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi simplificarea modului de utilizare a acestora;

-asigurarea unor condiţii minime de viaţă pentru persoanele defavorizate;

-actiuni de mediatizare in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica integrarii in societate a persoanelor marginalizate social.

-crearea unui sistem de suport pentru persoanele varstnice.

Pe piaţa muncii, acţiunile întreprinse de A.J.O.F.M. Gorj au ca principal obiectiv creşterea gradului de ocupare a populaţiei active. Măsurile propuse vizează stimularea creării de noi locuri de muncă în condiţiile continuării procesului de privatizare şi restructurare, astfel încât rata şomajului să scadă. Se urmăreşte mutarea accentului politicilor de protecţie a şomerilor de la măsuri pasive la măsuri active.

Direcţiile prioritare în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă sunt:

-asigurarea unei dezvoltări economice susţinute, cu impact direct asupra creşterii numărului locurilor de muncă, bazată pe dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

-combaterea muncii fără forme legale;

-promovarea de măsuri destinate prevenirii şi combaterii şomajului în rândul tinerilor, în vederea creşterii ratei de ocupare a acestora;

-in contextul continuării procesului de privatizare şi restructurare economică, se vor identifica alternative pentru ocuparea persoanelor disponibilizate;

-elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se confruntă cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii: tineri, persoane cu handicap, persoane de etnie rromă etc.

-pentru prevenirea şi combaterea şomajului de lungă durată, şomerii vor fi cuprinşi în programe active de informare şi consiliere privind cariera, în cadrul serviciilor specializate din AJOFM.

 Obiective referitoare la culte:

-reabilitarea şi consolidarea bisericilor de pe raza localitatilor.

-construirea unei biserici pentru localnicii din satul Curtisoara.

 IV. Plan local de actiune pentru dezvoltare durabila in perioada 2014-2020


 

Administratia publica locala a orasului Bumbesti Jiu a inteles necesitatea elaborarii planului de dezvoltare socio-economica a localitatii care sa constituie un instrument modern de guvernare la nivel local. Acest program este structurat pe prioritatile imediate ale localitatii.

Proiecte propuse in domeniul protectiei mediului:

-Inchidere si monitorizare postinchidere depozit deseuri menajere Bumbesti-Jiu

-Realizarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor (amenajarea zonelor de colectare, amenajare cu echipamente instalate permanent: cosuri, pubele ecologice; si transportul deseurilor la groapa de gunoi cu ajutorul unui autotransportor cu compactare).

-Organizarea si sustinerea de programe de educare si constientizare a populatiei.

-Achizitionarea unei sararite mecanice.

-Amenajarea de spatii inchise pentru colectarea selectiva.

- Modernizarea sistemului de alarmare publica al orasului Bumbesti Jiu.

 Ø Parcul National Defileul Jiului

 -Realizarea studiilor de biodiversitate si monitorizarea urmatoarelor grupe faunistice: mamifere, amfibieni, reptile, nevertebrate, pasari, pesti.

-Studiul starii de conservare a habitatelor si cartarea acestora.

-Realizarea unei baze de date a Parcului National Defileul Jiului.

-Refacerea unor habitate degradate urmarindu-se cresterea nivelului populational al unor specii de interes national si international.

 Proiecte propuse pentru infrastructura:

 -Reabilitare strazi si trotuare in localitatea Bumbesti Jiu,centru civic si satele apartinatoare .

-Modernizarea drumurilor comunale satesti, vicinale si de incinta din orasul Bumbesti Jiu si satele apartinatoare (Curtisoara, Tetila, Lazaresti, Plesa, si catunele Curpenoasa si Sublaz).

-Reabilitare parcari.

-Reabilitarea retelelor de iluminat public local.

-Reabilitare alei si reamenajare spatii verzi si dotarea acestora cu mobilier adecvat.

-Reabilitare camine de nefamilisti.

-Reabilitare termica si fatade blocuri.

-Reabilitarea si extinderea retelei de distributie a apei potabile.

-Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare inclusiv satul Plesa.

-Reabilitarea si punerea in functiune a bazinului de inot de langa sala de sport.

-Realizarea de poduri si podete in vederea supratraversarii raurilor si paraielor de pe teritoriul orasului Bumbesti Jiu

-Modernizare drumuri forestiere si drumuri de exploatatie agricola.

-Extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale in satul Plesa, Tetila si Lazaresti.

-Reabilitarea, modernizare si extindere retea energie electrica.

-Construirea de locuinte prin programul ANL si locuinte sociale.

-Modernizare si extindere piata agroalimentara.

-Modernizarea infrastrucutra informationala autoritate locala si institutii publice.

-Realizarea unui sistem de supraveghere in centru civic.

 Proiecte propuse in domeniul economic :

-Urmarirea desfasurarii lucrarilor pentru realizarea celor doua hidrocentrale de la Dumitra si Luncani.

-Urmarirea si sprijinirea actiunii de reabilitare a Parcului Industrial Sadu II.

-Sprijinirea persoanelor fizice si juridice care doresc sa infiinteze unitati economice sau comerciale.

-Infiintarea celui de-al doilea parc industrial care sa ofere sprijin pentru dezvoltarea mediului economic.

 Proiecte propuse in domeniul educatiei:

 -Reabilitarea unitatilor de invatamant si dotarea cu mobilier specific pentru desfasurarea activitatii didactice.

-Implementarea unui sistem after school inclusiv realizarea infrastructurii aferente.

-Realizarea unui centru multifunctional sportiv acoperit.

 Proiecte propuse in domeniul sanatatii:

 - Reabilitarea modernizarea si dotarea unitatilor sanitare pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii optime.

-Implementarea unei politici de personal care sa atraga personal cu studii superioare

-Achizitionarea si instalarea unei Statii de oxigen;

-Introducerea managementului calitatii in spital prin certificarea ISO 9001/2008, pentru mediu si pentru protectia in munca etc;

-Informatizarea spitalului;

-Obtinerea autorizatiilor necesare functionarii spitalului , inclusiv autorizarea unitatii de transfuzie sanguina;

 Proiecte propuse referitoare la patrimoniu, cultura si culte:

 -Reabilitarea Casei de cultura a Orasului Bumbesti Jiu (fostul Club Muncitoresc).

-Reabilitarea Caminului cultural Curtisoara.

-Reabilitarea Caminului cultural Bumbesti Jiu.

-Reabilitarea si sistematizarea incintelor la scoala generala Bumbesti Jiu si la scoala Generala Curtisoara.

-Infiintarea unui centru muzeal Castru Roman .

-Protejarea, intretinerea, consolidarea si restaurarea tuturor monumentelor istorice, indiferent de regimul de proprietate al acestora si de starea lor de conservare si punerea lor in valoare.

-Realizarea unui monument al eroilor si reabilitarea monumentelor existente pe raza localitatii

-Reparatii finisaje interioare si exterioare la Bisericile de pe raza localitatii.

-Constructia unei Biserici Ortodoxe in zona Caineni.

 Proiecte propuse pentru turism:

Ø Parcul National Defileul Jiului

 -Amenajarea de trasee montane, puncte de observare si realizare, modernizare cai de acces Plai Bumbesti – Parcul National Defileul Jiului.

-Realizarea unor puncte de informare si montarea unor panouri informative.

-Realizarea unor trasee educative si refacerea traseelor turistice existente.

-Realizarea unor puncte de belvedere cu cosuri de gunoi si bancute.

-Realizarea unor observatoare faunistice in diverse zone.

-Promovarea parcului Sit Natura 2000 si a avantajelor existentei in zona a unui sit Natura 2000.

-Realizarea unui centru de informare turistica.

 Proiecte propuse pentru protectia sociala:

 -Infiintarea unui camin pentru persoane varstnice.

-Centru de zi pentru copii care provin din familii cu situatie financiara precara.

 V. Portofoliul de Proiecte Prioritare


 

 1. Reabilitare, construire, extindere, campus scolar Colegiul Mihai Viteazul

1. Scurtă descriere a proiectului

Durata de implentare: 30 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: Oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

 2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 9.863.765,76 lei

 3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: fonduri europene, buget national si contributie proprie

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

 2. Reabilitarea, extinderea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului orasenesc Bumbesti Jiu;

1. Scurtă descriere a proiectului

 Durata de implentare: 12 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

 2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 4991430,28

 3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: fonduri europene, buget national si contributie proprie

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

 3. Centru de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc

1. Scurtă descriere a proiectului

 Durata de implentare: 12 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

 2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 685182 lei

 3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: finantare BDCE, guvernul Romaniei si fonduri proprii

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

 4.Reabilitare si modernizare strazi, trotuare, cai de acces si parcari, precum si realizarea de noi parcari in centrul civic si zona C-uri,

1. Scurtă descriere a proiectului

Durata de implentare: 24 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

 2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 5.830.784 lei

 3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: buget local

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

5.Sistematizare pe verticala in curtea Scolii Generale Nr. 1 orasul Bumbesti Jiu

1. Scurtă descriere a proiectului

Durata de implentare: 12 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

 2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 333.378.89 lei

 3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: buget local

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

6.Realizare baza sportiva cu gazon sintetic,

1. Scurtă descriere a proiectului

Durata de implentare: 12 luni

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: oras Bumbesti Jiu

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 103.664

3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: buget local

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

7. Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Gorj

1. Scurtă descriere a proiectului

Durata de implentare: 2007-2013

Utilizatori potenţiali Principalii utilizatori sunt toţi locuitorii judetului Gorj inclusiv locuitorii orasului Bumbesti Jiu

Localizarea investiţiei: judetul Gorj

Modalităţi de armonizare a proiectului: Se va ţine cont de PUG-ul aprobat de Consiliul Local, de Strategia de dezvoltare economica sociala si de mediu a orasului Bumbesti Jiu şi de cerinţele legale în domeniu.

2. Cerinţe financiare

Valoare totala proiect: 322.592.032 lei

3. Reglementări

Aplicarea Programului

armonizarea proiectului cu strategia de dezvoltare locala a orasului Bumbesti Jiu şi a Planului Naţional de Dezvoltare

Contribuţii din surse interne sau externe: fonduri europene, guget national si buget local

Reglementări care influenţează favorabil sau nefavorabil Programul: legislaţia în vigoare si studii de fezabilitate elaborate

 

Compartiment Implementare Proiecte si

Programe cu Fonduri Europene

Pauna Corina