Engleza 

PREZENTAREA PARCULUI  INDUSTRIAL GORJ

BUMBEŞTI- JIU

 

      

           În anul 2003, s-a creat cadrul legislativ pentru formarea de parcuri industriale si astfel şi în judeţul Gorj o suprafaţă formată din 186.200 mp. teren si 38.000 mp., clădiri au fost trecute din patrimoniul C.N. Romarm si administrată de U.M. Sadu II, in patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj care le-a trecut în domeniul privat al judeţului Gorj, creând o societate comercială de administrare a lui, numită S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu. Starea în care s-au preluat aceste clădiri au fost la nivel de amenajare-mediu, iar A.G.A. şi C.A. al societăţii au stabilit o chirie pentru activităţile de producţie, depozitare si birouri de 0,6 euro/mp./luna, în strânsă legătură cu stadiul amenajării halelor.

 

            Parcul Industrial Gorj Bumbeşti-Jiu este amplasat pe teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu, în zona de sud-est a oraşului.

   Căi de acces :

-          Din drumul naţional DN 66 ( E 79) care leagă municipiul Tg-Jiu de municipiul Petroşani , prin drumul comunal modernizat  DC 3

-          În  partea de nord Parcul Industrial dispune de o linie de cale ferată ce se conectează la calea ferată naţională  în gara Bumbeşti-Jiu

-          La  120 km se află Aeroportul Craiova

-          Accesul fluvial se poate face prin portul Turnu Severin situat la 100 km de Parcul Industrial  pe drumul naţional DN 67

      Caracteristici generale si utilităţi

-          Suprafaţa totală a Parcului Industrial este de 186200 mp. pe care se află amplasate suprafeţe construite de 38000 mp., iar în prezent sunt ocupate aproximativ 20000 mp.

-          Spaţiile pe care le oferim spre închiriere sunt destinate activităţilor de producţie, depozitare, birouri, vestiare, magazii, iar ele se află într-un stadiu de amenajare mediu, fiind în concordanţă cu chiria percepută de 0,6 euro/mp/lună.

            Durata de închiriere este de 15 ani cu posibilitatea de prelungire, iar valoarea chiriei va fi reactualizată din 2 in 2 ani in funcţie de creşterea nivelului salariului minim pe economie din România raportat în euro. În cazul în care suprafaţa care se doreşte să fie închiriată nu se ridică la standardele solicitate de către cel care doreşte să închirieze, putem negocia ca acesta să investească în suprafaţa respectivă (lucrări de hidroizolaţie etc), iar noi îi vom reduce lunar chiria cu maxim 30% până la amortizarea investiţiei.

-          Parcul Industrial dispune de toate utilităţile necesare unei bune desfăşurări a activităţilor tehnologice în diferite domenii şi anume :

               - energie electrică, 0,4 kv, putere 3.5 MW, cu reţele de joasă tensiune

               - gaze naturale

               - apă potabilă la un debit de 82,9 mc/h

               - canalizare

               - telefonie

-  Spaţiile pe care le oferim spre închiriere prezintă următoarele utilităţi:

                - apa curentă – se găseşte la limita fiecărei suprafeţe de închiriere

                     - energie electrică – în incinta fiecărui spaţiu se găseşte un punct de

                        transformare de unde chiriaşul îşi poate cupla circuitele de forţă şi  

                        iluminat necesare

                - telefonie

        Utilităţile societăţii sunt acum asigurate prin S.C. U.M. SADU S.A. fiind încheiat un contract pe perioadă nedeterminată în acest sens.

 

Activităţi acceptate în Parcul Industrial:

 

-          activităţi de prelucrări mecanice

-          activităţi de producţie in diferite domenii

-          activităţi pentru industria uşoară

-          prelucrarea lemnului

-          servicii industriale diverse

-          activităţi de manipulare –depozitare

-          activităţi de cercetare şi producţie tehnologică avansată şi alte activităţi auxiliare.

        În momentul de faţă în Parcul Industrial Gorj îşi desfăşoară activitatea 15 societăţi comerciale, desfăşurând activităţi de producţie din următoarele domenii de activitate: prelucrări mecanice, confecţii metalice, confecţii îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, producţie produse alimentare, producţie cuie, producţie subansamble pentru construcţie de maşini auto, creându-se până în prezent aproximativ 300 de locuri de muncă. Dintre aceste societăţi, trei dintre ele au ca administratori parteneri străini din Franţa, Ucraina si Republica Serbia–Muntenegru, iar în prezent suntem în negocieri cu alţi doi investitori din Germania şi Republica Cehia.

         Vă prezentăm activele disponibile în momentul de faţă în parcul industrial :

 1) Obiectivul -13 – fosta Tâmplărie - suprafaţa = 3.600 mp.

 2) Obiectivul -13a – fosta Anexă tehnică-suprafaţa =360 mp.

 3) Obiectivul -7 – fost Atelier-suprafaţa = 2400 mp.

 4) Obiectivul -14 – fost Şopron cherestea-suprafaţa = 2374 mp.

 5) Obiectivul -21 – fost Atelier-suprafaţa = 1008 mp.

 6) Obiectivul -27 – fost Dispensar medical-suprafaţa = 540 mp.

 7) Obiectivul -702 – fost Atelier-suprafaţa = 6700 mp.

 8) Obiectivul -15 – fosta Magazia centrală-suprafaţa = 1200 mp.

 9) Obiectivul -2 – fosta Cantină -   Parter suprafaţa  910   mp.

                                                     Etaj    suprafaţa  1030 mp.

10)Obiectivul -702/1a - proiectat ca sediu administrativ P+1 realizat in proporţie de 40% - suprafaţa totală = 700 mp.

     

            Precizăm faptul că există şi posibilitatea concesionării unei suprafeţe de teren în vederea desfăşurării activităţii de producţie.

            Oraşul Bumbeşti-Jiu este unul dintre oraşele cele mai dotate din punct de vedere al utilităţilor având alimentare cu apă, gaze, energie electrică, telefonie, internet, drumurile judeţene si comunale asfaltate. Administrativ, oraşul are în componenţă 7 localităţi (cartiere si sate) şi o populaţie de aproximativ 10.806 de locuitori, din care 5530 reprezintă populaţia activă în muncă, iar rata şomajului în prezent este de 8%. Pe raza oraşului sunt constituite şi îşi desfăşoară activitatea aproximativ 326 de societăţi comerciale cu capital privat, iar 52 dintre acestea desfăşoară activităţi de producţie de bunuri si materiale. În oraşul Bumbeşti-Jiu există un liceu teoretic – Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”- Bumbeşti-Jiu, iar în Municipiul Tg-Jiu aflat la 18 Km depărtare de Bumbeşti-Jiu există o universitate de stat – Universitatea “Constantin Brâncuşi” - cu 4 facultăţi: de inginerie (cu profil mecanic, automatic, energetic), de ştiinţe economice, ştiinţe juridice şi educaţie fizică şi sport.

    

            Menţionam faptul că în prezent în zona oraşului Bumbeşti-Jiu se află forţă de muncă calificată mai ales în domeniul mecanic, dornică de găsirea unui loc de muncă, salariile fiind cu mult sub nivelul european. Această forţă de muncă provine în special din disponibilizările făcute încă din 1990 de către U.M. Sadu  unde lucrau aproximativ 8000 de angajaţi,iar în prezent mai lucrează aproximativ 2530 de angajaţi.

           

            De asemenea, dacă vă hotărâţi să investiţi în parcul industrial, beneficiaţi de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea 322 din 2001) şi anume: scutire plată impozite pe clădiri şi terenuri, T.V.A. şi taxe vamale la importurile de maşini şi utilaje.

           

          În speranţa unei colaborări vă aşteptăm să ne vizitaţi pentru a vedea la faţa locului stadiul în care se află activele disponibile din Parcul Industrial Bumbeşti-Jiu.

                           

           Cu respect,

 

 

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Ec. Vlaicu Popa Marius Eremia

 

 

Tel / fax  0253/463400

Mobil     0723 525405

               0741115511

E-mail    mvlaicu@cjgorj.ro