Potrivit Legii nr. 416/2001, familiile si persoanele singure, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala. Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure, in vederea asigurarii unui venit minim garantat lunar.
    Începand cu data de 01.01.2006, nivelul lunar al venitului minim garantat este de :

   Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile prevazute mai sus si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
    Ajutorul social , prevazut de Legea nr. 416/2001, se acorda pe baza de :

    In vederea solutionarii cererii de ajutor social, primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale de catre asistentii sociali, la domiciliul solicitantului.
    Pentru sumele acordate ca ajutor social , una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, pe baza unui plan de actiuni sau lucrari de interes local.
    Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului si plata acestuia se fac prin dispozitia scrisa a primarului, pe baza documentatiei ( acte depuse, fisa de calcul, ancheta sociala), ce se transmite solicitantului, in termen de 5 zile , de la data emiterii.
    In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare efectuarii anchetei sociale se considera ca nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.
    Plata ajutorului social se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea, pe baza de stat de plata.

    Prima condiţie în ceea ce priveşte obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului este, potrivit O.U.G. 148/2005 .ca părintele beneficiar să aibă 12 luni lucrate în câmpul muncii (supuse impozitului).

    Acte necesare:

    Notă: dacă mămicile sunt cele care solicită indemnizaţia, o vor primi de la a 43-a zi de la naşterea copilului iar tatăl, dacă el este beneficiarul, poate depune actele chiar din ziua naşterii copilului. Beneficiază: Dacă mama copilului nu este asigurată în sistemul public de pensii sau nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate atunci tatăl asigurat poate să solicite dreptul la concediu pentru creşterea copilului fără a fi necesară parcurgerea celor 42 de zile prevăzute pentru concediul de lăuzie.

Referitor la situaţia înainte de solicitarea drepturilor, îndeplineşte condiţiile dacă a fost:

    Este cunoscut că naşterea de gemeni duce tot la acordarea unei indemnizaţii. Stimulentul lunar în sumă de 3 milioane se acordă numai în condiţiile în care persoanele îndreptăţite să primească indemnizaţia realizează venituri foarte mari şi continuă serviciul, nu au întrerupt activitatea.