2019

 

Invitație la procedura pentru achiziția publică de servicii muzicale și de divertisment, servicii de prezentare spectacole, servicii de scenotehnică si activități suport pentru interpretare artistică la scenă, necesare pentru organizarea manifestărilor culturale cu prilejul zilelor orașului 2019

Download:   - Invitație de participare - Caiet de Sarcini - Model contract - Model formulare


2018

 

Invitație la procedura pentru achiziția publică de servicii muzicale și de divertisment, servicii de prezentare spectacole, servicii de scenotehnică si activități suport pentru interpretare artistică la scenă, necesare pentru organizarea manifestărilor culturale cu prilejul zilelor orașului 2018  - Invitație de participare - Caiet de Sarcini - Model contract - Model formulare

Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2018 - Download


2016

 

Sistematizare pe verticala in curtea spitalului Bumbesti-Jiu, , jud. Gorj

 1. Invitatie la procedură - Download
 2. Model contract - Download
 3. Formulare - Download
 4. Antemăsurătoare - Download
 5. Liste cu cantități de lucrări - Download
 6. Parte desenata - Download
 7. Proiect tehnic - parte scrisă - Download

 

Invitație la procedura de achizitie publică de furnizare de produse de birotică și papetărie

 1. Invitatie de participare la procedura - Download
 2. Caiet de sarcini - Download
 3. Formulare - Download

 

Achizitie de servicii muzicale si de divertisment, prezentare spectacole, scenotehnică,activități suport pentru interpretare artistică la scenă, necesare pentru „Zilele Orașului 2016”

 1. Invitatie de participare la procedura - Download
 2. Caiet de sarcini - Download
 3. Formulare - Download
 4. Model contract - Download

 

Achizitie lucrari „Reparatii curente pe DC149 si pe DS6, Orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj.

 1. Invitatie de participare la procedura - Download
 2. Proiect tehnic - Download
 3. Fisa de date a achizitiei - Download
 4. Model contract - Download
 5. Formulare - Download

2015

 

Reabilitare cladire Sediu Serviciu Public, construire anexa, imprejmuire, realizare parcaje si alei pietonale, Orasul Bumbesti-Jiu, str. Muzeului, nr.1, jud. Gorj - termen de depunere a ofertelor: 08.05.2015, ora 16.00

 1. Invitatie la procedura pentru achzitia lucrarilor de constructii - Download
 2. Caiet de sarcini, vol. I - Download
 3. Caiet de sarcini, vol. II - Download
 4. Caiet de sarcini, vol. III - Download
 5. Documentatie tehnica de executie - Download/a>
 6. Parte desenata - Download
 7. Formulare - Download
 8. Model contract - Download

 

 Prepararea apei calde menajere prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, cu sisteme ce utilizeaza energia solara, la Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu,  judetul Gorj - termen de depunere a ofertelor: 10.03.2015 , ora 16:00 

 1. Invitatie la procedura pentru achzitia lucrarilor de constructii - Download
 2. Caiete de sarcini - Download
 3. Fise tehnice - Download
 4. Formulare - Download
 5. Lista privind cantitatile de lucrari - Download
 6. Model contract - Download
 7. Parte desenata - Download
 8. Proiect tehnic: parte scrisa - Download
 9. Clarificari 1 - Download, Clarificari 1, Anexa 1 - Download, Calrificari 1, Anexa 2 - Download
 10. Clarificari 2 - Download