ORGANIGRAMA
APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL AUTORITATILOR PUBLICE DIN ORASUL BUMBESTI – JIU
VALABILA INCEPIND CU DATA 01.01.2005