ORGANIGRAMA
APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL AUTORITATILOR PUBLICE DIN ORASUL BUMBESTI – JIU
VALABILA INCEPIND CU DATA 21.03.2017