• Anunt rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de inspector debutant clasa I, compartimentul financiar contabilitate
 • Anunt rezultate interviu la concursul pentru ocuparea postului de inspector debutant clasa I, compartimentul financiar contabilitate
 • Anunt rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de inspector debutant clasa I, compartimentul financiar contabilitate
 • Anunt selectie dosare concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant clasa I, compartimentul financiar contabilitate
 • Anunt concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant clasa I, compartimentul financiar contabilitate
 • Formular de înscriere la concursurile pentru ocuparea functiilor publice
 • Rezultat interviu si final la  concursul pentru ocuparea postului de inspector superior compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Rezultat proba scrisa concurs pentru ocuparea postului de inspector superior compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Rezultat proba suplimentara concurs pentru ocuparea postului de inspector superior compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Rezultat verificare dosare concurs pentru ocuparea postului de inspector superior compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului
 • Rezultat interviu si final la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultat verificare dosare la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Concurs pentru ocuparea postului de inspector superior compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului.  Tematica proba cunostinte PC
 • Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultat interviu si rezultat final  pentru ocuparea postului de inspector debutant compartiment financiar contabil
 • Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de inspector debutant compartiment financiar contabil
 • Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultatele contestatiei la proba scrisa pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultat proba scrisa pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Rezultat verificare dosare concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant compartiment financiar contabil
 • Rezultat selectie dosare pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Anunt privind rezultatul interviului pentru postul de muncitor necalificat compartimentul salubritate stradala si spatii verzi
 • Anunt privind rezultatul probei practice pentru postul de muncitor necalificat compartimentul salubritate stradala si spatii verzi
 • Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar
 • Concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant compartiment financiar contabil
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de muncitor necalificat compartimentul salubritate stradala si spatii verzi
 • Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat compartimentul salubritate stradala si spatii verzi
 • Concurs pentru ocuparea postului de inspector compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului
 • Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a postului de educator centru zi
 • Rezultatele probei scrise pentru concursul de ocupare a postului de educator centru zi
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de educator specializat la centrul de zi
 • Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului de consilier juridic fond funciar
 • Rezultatul interviului pentru concursul de ocupare a postului de consilier juridic fond funciar
 • Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de ocupare a postului de consilier juridic fond funciar
 • Rezultatele probei scrise pentru concursulde ocupare a postului de consilier juridic fond funciar
 • Concurs pentru ocuparea postului de educator specializat la centrul de zi pentru copii
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de consilier juridic in cadrul compartimentului fond funciar
 • Anunt privind rezultatul interviului pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului de asistență socială
 • Anunt privind rezultatele probei scrise a concursului pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului de asistență socială
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de sofer
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului de asistență socială
 • Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic fond funciar
 • Concurs pentru ocuparea postului de inspector compartimentul de asistenta sociala
 • Concurs pentru ocuparea postului de consilier compartimentul protectie civila si situatii de urgenta
 • Concurs pentru ocuparea unui post de sofer
 • Anunt rezultate finale pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Investitii
 • Anunt rezultate finale pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Achizitii publice
 • Anunt privind proba scrisa pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Achizitii publice
 • Anunt privind proba scrisa pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Investitii
 • Anunt privind suspendarea concursului pentru postul de consilier juridic 18.12.2015
 • Anunt privind suspendarea concursului pentru postul de consilier juridic
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Investitii
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Achizitii publice
 • Anunt privind rezultatele finale ale concursului pentru postul de asistent social
 • Anunt privind rezultatele interviului pentru postul de asistent social
 • Anunt privind rezultatele probei scrise pentru postul de asistent social
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de educator
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de inspector de specialitate in cadrul compartimentului Administrare retea informatica si statistica
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de asistent social
 • Concurs pentru ocuparea unor postului vacante la compartimentele de achizitii si investitii publice
 • Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic
 • Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent social si educator
 • Concurs pentru ocuparea unui post de inspector specialitate in cadrul compartimentului Administrare retea informatica si statistica
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de sofer
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de medic
 • Anunt privind verificarea dosarelor pentru postul de asistent medical
 • Concurs pentru ocuparea  posturilor de medic si asistent medical
 • Concurs pentru ocuparea unui post de sofer-mecanic utilaje
 • Rezultele probei scrise a concursului pentru posturile de asistent social
 • Anunt privind selectia dosarelor pentru posturile de asistent social
 • Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de educator, asistent social si psiholog
 • Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medic si asistent medical
 • Rezultatele finale la concursul pentru postul de inspector de specialitate - Casa de cultură
 • Rezultatele probei interviu la concursul pentru postul de inspector de specialitate - Casa de cultură
 • Rezultatele probei scrise la concursul pentru postul de inspector de specialitate - Casa de cultură
 • Anunt privind verificarea dosarelor depuse pentru concurs - muncitor necalificat
 • Anunt privind verificarea dosarelor depuse pentru concurs - inspector de specialitate Casa de Cultura
 • Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Primaria orasului Bumbesti-Jiu